Nachádzate sa: Produkty > Voda

Kategória - Voda

Rúry

PE100

PE100

PE100 RC Typ 1-2

PE100 RC Typ 1-2

PE100 RC Typ 3

PE100 RC Typ 3

Liatina

Liatina

PVC

PVC

Predizolované rúry

Predizolované rúry

Tvarovky

PE100 Elektrotvarovky

PE100 Elektrotvarovky

PE100 Tvarovky na tupo

PE100 Tvarovky na tupo

Oblúky

Oblúky

Segmentové tvarovky

Segmentové tvarovky

PP Priruby s oceľovým jadrom

PP Priruby s oceľovým jadrom

Prechodové tvarovky plast/kov

Prechodové tvarovky plast/kov

Mechanické tvarovky PP

Mechanické tvarovky PP

Waga Multi/Joint univerzálne tvarovky

Waga Multi/Joint univerzálne tvarovky

Tvarovky istené proti posunu

Tvarovky istené proti posunu

Liatinové prírubové tvarovky

Liatinové prírubové tvarovky

XR redukčné príruby

XR redukčné príruby

Montážne vložky

Montážne vložky

Prírubové filtre

Prírubové filtre

Spätné klapky

Spätné klapky

Opravárenské tvarovky

Opravárenské tvarovky

PVC tlakové tvarovky

PVC tlakové tvarovky

Uzávery, ventily a hydranty

Prírubové posúvače

Prírubové posúvače

Prírubové uzatváracie klapky

Prírubové uzatváracie klapky

PE100 Elektofúzne navŕtavacie sedlá s ventilom

PE100 Elektofúzne navŕtavacie sedlá s ventilom

Liatinové navŕtavacie pásy

Liatinové navŕtavacie pásy

Nožové posúvače

Nožové posúvače

Posúvače domových prípojok

Posúvače domových prípojok

Zavzdušňovacie a odvzdušňovacie ventily

Zavzdušňovacie a odvzdušňovacie ventily

Ventily pre redukciu tlaku

Ventily pre redukciu tlaku

Nadzemné hydranty

Nadzemné hydranty

Podzemmné hydranty

Podzemmné hydranty

Montážny materiál a príslušenstvo

Signalizačný vodič

Signalizačný vodič

Výstražná fólia

Výstražná fólia

Orientačné stĺpiky

Orientačné stĺpiky

Tesniace manžety

Tesniace manžety

Prestupy

Prestupy

Vystreďovacie objímky

Vystreďovacie objímky

Tesnenia s oceľovou vložkou

Tesnenia s oceľovou vložkou

Spojovacie materiály

Spojovacie materiály

Zemné súpravy

Zemné súpravy

Poklopy

Poklopy

Šachty a nádrže

Plastové vodomerné šachty

Plastové vodomerné šachty

Betónové vodomerné a armatúrne šachty

Betónové vodomerné a armatúrne šachty

Retenčné nádrže

Retenčné nádrže