Kontakty

+421 32 381 10 53
info@asimex.sk

NONSTOP pohotovostná služba:
+421 908 222 399

ASIMEX s.r.o.
Ľudmily Podjavorinskej 10
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

IČO: 46318879
IČ DPH: SK2023319232

IBAN: SK27 0200 0000 0029 2175 6055
SWIFT: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24949/R


ASIMEX budova

Náš tím

Sergej

Mgr. SERGEJ MAMIKONYAN
konateľ spoločnosti
+421 905 651 777
sergej.mamikonyan@asimex.sk

Andrej

ANDREJ ČÍŽIK
konateľ spoločnosti
+421 907 788 875
andrej.cizik@asimex.sk

Michal

Ing. MICHAL ZVARÍK
projektový manažér
+421 905 685 891
michal.zvarik@asimex.sk

Sima

SIMONA HRUŠOVSKÁ
referent nákupu
+421 918 575 702
simona.hrusovska@asimex.sk

Adrián

ADRIÁN PODHRADSKÝ
referent predaja
+421 918 597 665
adrian.podhradsky@asimex.sk

Ján

JÁN BAČA
referent odbytu-logistiky
+421 908 575 888
jan.baca@asimex.sk

Adrián

MONIKA MARKECHOVÁ
výkonný asistent
+421 918 465 008
monika.markechova@asimex.sk

Tibor

TIBOR KUBICA
marketing asistent
+421 905 163 297
tibor.kubica@asimex.sk